سامانه یوتورز اولین هایپرمارکت گردشگری ایران در حوزه گردشگری الکترونیک کشور با شعار جاویدان یوتورز برای همه و همه برای یوتورز می باشد که بنا دارد کلیه خدمات گردشگری مورد نیاز هموطنان عزیزمان را در یک سامانه ، در یک محل و تحت پوشش یک برند با کیفیت عالی ارائه نماید. بر این اساس مدیران با سابقه سامانه یوتورز که از اساتید برجسته و رزومه دار صنعت گردشگری کشور می باشند تلاش بی وقفه و منحصر به فردی در حوزه گردشگری الکترونیک کشور انجام دادند تا زین پس هر شهروند محترم ایرانی بتواند کلیه خدمات مورد نیاز خود را با رعایت مولفه های سرعت در عمل، کیفیت مطلوب، کمیت مورد نظر و رضایتمندی از پشتیبانی ها به صورت شبانه روزی دریافت نمایند.عقیده راسخ داریم که موفقیت ما در گرو رضایتمندی شما مشتریان عزیز و محترم است، پس لطفا ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کرده و با پیشنهادات سازنده خود یاریمان نمایید.