رویایی ترین و جذاب ترین رستوران در میان آبهای اقیانوس

انتشار خبر: ۱۳۹۳/۴/۴ | بازدید خبر: 5083

قرار گرفتن رستورانی داخل اقیانوس و آبهایی که در اطراف آن را احاطه کرده است جذابیت و هیجانی خاص به این رستوران داده است.

رستوراني در نزديكي جزيره زنگبار تانزانيا و در ميان آبهاي اقيانوس قرار دارد كه به دليل كم عمق بودن آب دريا ، گردشگران مي توانند به اين مكان بيايند ، ضمن اينكه گاهي در جزر و مد اين رستوران بر روي خشكي قرار مي گيرد.