جایگاه درمان ناباروری در گردشگری سلامت

انتشار خبر: ۱۳۹۳/۱۲/۴ | بازدید خبر: 3056

مقدمه و هدف:گردشگري سلامت از دير باز وجود داشته كه به مسافرت به منظور سلامتي يا درمان انواع بيماريها اطلاق مي شود.گردشگري درماني و بهداشتي امروزه از رو به رشدترين بخش هاي صنعت گردشگري جهان به شمار مي رود كه باعث شده سازمان هاي دست اندر كار در كشورهاي علاقه مند به توسعه گردشگري توجه خود را به اين بخش از صنعت توريسم جلب و براي آن برنامه ريزي نمايد.يكي از انواع گردشگري سلامت،توريسم با هدف درمان ناباروري مي باشد كه افراد با هدف درمان يا تكميل درمان ناباروري خود به يك كشوري غير از كشور خود مي نمايد.
هدف از اين مقاله مروري و بررسي علل و انگيزه ايجاد اين نوع گردشگري و بررسي راهكارهاي ارتقاء صنعت سلامت در حوزه درمان ناباروري مي باشد. روش كار : مقاله فوق با هدف بررسي علل و انگيزه ايجاد اين نوع صنعت توريسم (حوزه ناباروري) و بررسي راهكارهاي ارتقاء صنعت گردشگري سلامت در حوزه درمان زوجين نابارور مي باشد كه براي رسيدن به اين اهداف از سايت هاي معتبر علمي به روز دنيا استفاده و با دادن كليد واژه هاي health tourism, medical health ,Reproductiove tourism مقالات مورد جست و جو بررسي قرار گرفتند.
تعداد 24 مقاله كه در رابطه مستقيم با اين موضوع بودند و از سال 2006 تا سال 2011 در سايت هاي علمي ثبت شده بودند ترجمه و مورد بررسي قرار گرفتند.بعد از مطالعه مقالات مروري و تحقيقي فوق راهكارها و علل گسترش اين نوع توريسم جمع بندي و در قسمت نتايج مقاله فوق آورده شد.
نتايج بررسي مقالات نشان داد كه از بين علل و انگيزه هاي صنعت توريسم ناباروري مي توان به مناسب بودن عقايد و آداب زندگي در كشور ميزبان ،قيمت مناسب ، كيفيت بالاي ارايه خدمات، احترام به انتظارات مراجعين،طولاني بودن ليست انتظار درمان در كشور خود و ... اشاره نمود.در ضمن مناسب ترين راهكارها براي توسعه اين صنعت مي توان به تجهيز بيمارستان ها و مراكز درمان ناباروري و جذب نيروهاي مجرب و متعهد و تهيه وب سايت براي مركز و ... اشاره نموده كه در اصل مقاله موجود است. بحث و نتيجه گيري:با توجه به نتايج و يافته هاي مورد بررسي كشور ايران استعداد بالقوه در امر ايجاد و سرمايه گذاري در اين شاخه از گردشگري سلامت را دارا مي باشد و با همت و پشتكار و برنامه ريزي مي توان در كشور ايران از اين نوع گردشگري در جهت توسعه اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي كشور بهره برد.
گردآوری و انتشار : پایگاه تخصصی گردشگری ایران

میزان اهمیت
توضیحات
ثبت گزارش