برگزاری همایش ملی مردم شناسی مرگ و زندگی

انتشار خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | بازدید خبر: 3022

همایش ملی مردم شناسی مرگ و زندگی بر اساس شانزده محور موضوعی به همت پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری و همکاری معاونت پژوهشی شورای فرهنگ عمومی کشور ،در 17و 18اسفندماه سال آینده برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، برگزاری این همایش با توجه به اهمیت مفهوم مرگ و زندگی در میراث تمدنی و فرهنگی اسلامی وایرانی ، شناخت ابعاد و زوایای گوناگون مرتبط با مفاهیم مرگ و زندگی چونآیین ها ، ادبیات ، اساطیر ، نظام های فکری و فلسفی ، معماری، غذا، حماسه ،و... به شناخت زوایای پنهان از فرهنگ مردم ایران کمک می کند.

مفهوم مرگ و زندگی در نظام های فکری و فلسفی اسلامی و ایرانی، آیین های مرگو زندگی در فرهنگ مردم ایران، فرهنگ عمومی و مفهوم مرگ و زندگی در ایران ،اسطوره های ایرانی مرگ و زندگی ، مرگ و زندگی در ادبیات فارسی، مفهوم مرگ وزندگی در دین مقدس اسلام ، فضا ، معماری اسلامی ایرانی و مفهوم زندگی ومرگ ، غذاهای ایرانی و سنت های مرگ و زندگی از محورهای موضوعی این همایش هستند . 

حماسه های ایرانی مرگ و زندگی ، قهرمانان ایرانی و روایت های مرگ و زندگی ،عرفان اسلامی و مفهوم مرگ و زندگی ، باستان شناسی و قوم باستانی مرگ وزندگی در تمدن های پیش از اسلام در ایران ، نماد شناسی مرگ و زندگی ،هنرهای مرگ و زندگی ، زبان شناسی مفهوم مرگ و زندگی ، پزشکی و روانشناسیقومی و مفهوم مرگ و زندگی ، رویا و مفهوم مرگ و زندگی نیز از از سرفصل هایاین همایش هستند که علاقمندان می توانند بر اساس آن مقالات خود را به آدرس mardomshenasimarg@gmail.com ارسال کنند .

زمان نهایی برای دریافت خلاصه مقالات تا تاریخ 15خرداد و آخرین مهلت برای دریافت صورت کامل مقالات تا تاریخ 5شهریورماه سال 1394بوده و همزمان بابرگزاری همایش یاد شده صورت کامل مجموعه مقالات همایش منتشر شده و از آن باحضور نویسندگان رونمایی خواهد شد. 

 

 

 

برگزاری همایش ملی مردم شناسی مرگ و زندگی

 

 

 

 

میزان اهمیت
توضیحات
ثبت گزارش