لندن میزبان کنفرانس بین‌المللی تخت‌جمشید تا اصفهان شد

انتشار خبر: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | بازدید خبر: 1377

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ بین‌الملل ـ کنفرانس از تخت جمشید تا اصفهان : حفاظت ازمیراث فرهنگی با حضور کارشناسان خارجی و ایرانی، به مدت دو روز باتمرکز بر مسائل مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی ایران به منظورکسب آگاهی از مشکلات در چارچوب حمایت‌های جاری برای ترسیم بهترین راهکارهای عملی در کمک و حمایت از کارشناسان ایرانی درلندن برگزار می‌شود.

شروع این کنفرانس دو روزه از 28 دی ماه 93 ( 17 ژانویه ) است.

 

 


 

 

 

 

 

میزان اهمیت
توضیحات
ثبت گزارش