چشم خدا لقبی برای غاری جالب و عجیب در بلغارستان

انتشار خبر: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | بازدید خبر: 1793

مردم از ابتدای خلقت در غارها زندگی می کردند و علاقه زیادی به غار نشینی داشتند به خاطر امنیت و شرایط روز. امروزه نیز غارهای زیادی هستند .غارهای زیادی هم وجود دارند که در باور های مردم وارد شده اند و به آنها اعتقاد و عقیده هایی دارند. و یه سری هنوز کشف نشده اند .

یکی از این غارهای زیبا و جالب در کشور بلغارستان است، این غار که سقف آن به صورت شگفت انگیزی با دو  سوراخ طبیعی و بزرگ ایجاد شده و رو به آسمان است به نام  (چشم خدا)  لقب گرفته و شناخته شده است.

 

 

چشم خدا لقبی برای غاری جالب و عجیب در بلغارستان

 

 

 

چشم خدا لقبی برای غاری جالب و عجیب در بلغارستان

 

 

 

چشم خدا لقبی برای غاری جالب و عجیب در بلغارستان

 

 

 

چشم خدا لقبی برای غاری جالب و عجیب در بلغارستان

 

 

 

چشم خدا لقبی برای غاری جالب و عجیب در بلغارستان

 

 

 

 

میزان اهمیت
توضیحات
ثبت گزارش