روستای زیبا و کمی عجیب در زیر صخره

انتشار خبر: ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | بازدید خبر: 1537

روستای Setenil de las Bodegas در استان Andalucía ، در داخل سنگ ها ساخته شده است.
وقتی در شهر قدم میزنید از روی صخرها عبور می کنید.وقتی وارد خانه هایشان می شوید صخره ها را می بینند.

 

 

 

 

 

 

 

 


 این روستا در میان یک صخره بسیار بزرگ قرار دارد و بسیاری از خانه ها به طور مستقیم در سنگ هستند. روستاییان اینجا زندگی عادی خود را سپری میکنند و  برخی از آنها حتی باغ های زیتون بر روی سقف خانه های خود دارند.روستای زیبا و عجیب  Setenil یکی از محبوبترین جاذبه های توریستی اسپانیا است.
شهر دارای قلعه خراب شده است که در بالای یک تپه ایستاده، در کنار کلیسا قرار دارد. جاذبه های دیگر این شهر خانه های غار، برج عرب و مخزن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان اهمیت
توضیحات
ثبت گزارش