نهمین کنفرانس بین المللی برند

انتشار خبر: ۱۳۹۳/۱۰/۸ | بازدید خبر: 824

مهمترین محور های مرتبط با صنعت گردشگری :
 
- برندینگ شهری و برند سازی در صنعت گردشگری و جایگاه آن در جذب سرمایه گذار خارجی
- نقش و جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با محوریت توسعه صادرات
- توسعه و بهبود فضای کسب و کار با ارتقا جایگاه برندهای ملی
 
 
مهمترین اهداف نهمین کنفرانس بین المللی برند در صنعت گردشگری :
 
- برگزاری پانل تخصصی برند گردشگری​،برند شهری  و برند مقصد
- برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی گردشگری با ارائه مدارک معتبر
- ارائه مدارک تایید شده علمی معتبر از  TCKIT Germany , BCG of USA, PACT ,  و فرهنگستان هنر و دانشگاه آزاد اسلامی و  گواهینامه معتبر حضور در نهمین کنفرانس بین المللی برند و برگزاری پانل ها و کارگاه های تخصصی منحصر به فرد.
 
 
رویکرد تخصصی نهمین کنفرانس بین المللی برند

- توسعه صادرات
- نقش و جایگاه برند و برندسازی ملی در توسعه صادرات
- جذب سرمایه گذار خارجی

 

اهداف اصلی نهمین کنفرانس بین المللی برند

•   ارتقا توسعه و ترویج دانش مدیریت برند
•  ارتباط و تعامل بین سرمایه گذاران و صاحبان برند های ملی و دولت و مجلس
•  تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه برند پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک های برند سازی
•  تبیین اهمیت برند و ترغیب سازمان ها و تشکل ها و شرکت ها به امر برند سازی
•  تبیین راهکار ها و قوانین حمایت از مالکیت فکری برند و مسائل حقوقی و داوری برند
• فضا سازی جهت تسهیل رویه های ثبت مالکیت فکری و نام و نشان تجاری در مراجع بین المللی
• کمک به توسعه پایدار صادرات از طریق حمایت از برند های ملی
• رسیدن به راهکارهای برند سازی ملی برای جذب سرمایه های خارجی

 

 

تاریخ های مهم در نهمین کنفرانس بین المللی برند :
 
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 30 دی ماه 1393
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات : 05 بهمن ماه 1393
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 12بهمن ماه 1393
زمان اعلام نتایج داوری مقالات : 23 بهمن ماه1393
آدرس سایت دبیرخانه نهمین کنفرانس بین المللی برند : http://www.brand09.iranbrandhouse.com

سامانه ثبت نام اینترنتی در نهمین کنفرانس بین المللی برند : http://www.ticket.iranbrandhouse.com

 

 

 

 

 

 

 

میزان اهمیت
توضیحات
ثبت گزارش