میزبانی همایش گردشگری سلامت کشورهای اسلامی به ایران رسید

انتشار خبر: ۱۳۹۳/۹/۸ | بازدید خبر: 1811

وزیر امور اقتصادی و دارایی آقای علی طیب نیا از برگزاری همایش گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در سال آینده میلادی در شهر مشهد خبر داد.
طیب نیا با بیان اهمیت این نشست در حوزه اقتصاد گردشگری کشورهای اسلامی گفت: این نشست به دلیل مقارن بودن با سی امین سال تشکیل کمیته از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و تقریبا همه کشورهای عضو کمیته حضور خواهند داشت.

 وزیر امور اقتصادی این مطلب را در حاشیه نشست کمییه دائمی همکاری های اقتصادی سازمان همکاری اسلامی در استانبول اعلام کرد.
وزیر اقتصاد افزود : در این نشست در مورد مسائل مختلف سرمایه گذاری ، تجارت و موضوع های اقتصادی بحث شد، البته محور اصلی گردشگری بود.
به همین دلیل در سخنرانی خود مسائل گردشگری را مورد بحث قرار دادم و خوشبختانه تصویب شد که همایش گردشگری سلامت سال آینده در ایران برگزار شود.
طیب نیا با اشاره به اینکه در این نشست محدودیت های موجود بر سر راه تجارت میان کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد، اضافه کرد: تصمیم داریم به طور جدی همکاری های خود را با کشورهای اسلامی افزایش دهیم.
طیب نیا افزود: تلاش می کنیم سهم کشورهای اسلامی از جمله ایران در تجارت جهانی و فعالیت های اقتصادی افزایش یابد.

 

 

 

 

منبع : شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)

 

میزان اهمیت
توضیحات
ثبت گزارش