سریع‌ترین قطار جهان رکورد شکست

انتشار خبر: ۱۳۹۳/۹/۳ | بازدید خبر: 2003

در کشور ژاپن قطاری به نام  ماگلو شینکانزن با سرعتی نفس‌گیر و با 500 کیلومتر در ساعت، رکورد سرعت بر روی ریل را شکست.

به گزارش فارس، قطار ماگلو شینکانزن، جدیدترین قطاری است که به دست ژاپنی ها  ساخته شده است که با سرعتی فوق‌العاده سریع حرکت می‌کند؛ این قطار رکورد سرعت بر روی ریل را با 500 کیلومتر در ساعت شکست.

قطار جدید ژاپن کم سبک‌تر،  سر و صداتر از قطارهای قبلی است و حتی بسیار سریع‌تر از قطارهای قدیمی حرکت می‌کند.

ماگلوشینکانزن قطار شناور مغناطیسی با 100 مسافر مورد آزمایش قرار گرفت؛ این قطار فوق سریع نسبت به قطار شانگ‌های ماگلو که با سرعت 431 کیلومتر در ساعت، رکورددار قبلی بود، عملکرد بهتری داشت.

در آزمایشات سازمان مرکزی راه آهن ژاپن قطار ماگلو شینکانزن، 69 کیلومتر در ساعت سریع‌تر از قطار قبلی حرکت کرد.

 

 

 

سریع‌ترین قطار جهان رکورد شکست

 

 

 

سریع‌ترین قطار جهان رکورد شکست

 

 

 

 

 

 

منبع: عصر ایران

میزان اهمیت
توضیحات
ثبت گزارش